fredag den 22. juni 2012

Medborgerskab og social klasse

Om T. H. Marshalls Medborgerskab og social klasse

Af Alex Young Pedersen, revideret 2012Handouttet tager udgangspunkt i er et længere uddrag af T. H. Marshall’s forelæsning ved The Marshall Lectures i Cambridge 1949. Forelæsningen udkom senere i bogen Class, Citizenship and Social Class fra 1963. Som det fremgår af titlen på det udleverede bilag omhandler tekstuddraget medborgerskabets (citizenship) udvikling i England frem til slutningen af  det nittende århundrede.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Medborgerskab og social klasse". www.HandoutNU.dk. 22. juni 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

mandag den 4. juni 2012

Interaktive tavler i undervisning

Udarbejdet af Alex Young Pedersen, revideret 2012Foto: Activeducator, Wikimedia Commons
Kursus i Activboard, 19. august 2010, kl. 14:00-16:00, HTX Teknisk Gymnasium Århus Midtby

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Interaktive tavler i undervisning". www.HandoutNU.dk. 4. juni 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>


mandag den 28. maj 2012

Cooperative Learning – Celebrity Interview

Af Alex Young Pedersen, revideret 2012


Foto: Lady Gaga – Über-Celebrity Kilde:http://www.mymusicwallpaper.com

Notat om Cooperative Learning fra Workshop 1 – arbejds- og tilrettelæggelsesformer, 6. september 2010, Studenterhuset, Aarhus Universitet. Notat er tidligere publiceret på min anden blog Kandidatens Logbog.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Cooperative Learning – Celebrity Interview". www.HandoutNU.dk. 28. maj 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL> 


mandag den 21. maj 2012

Evalueringskultur og eksperiment

Udarbejdet af Alex Young Pedersen, revideret 2012

Kilde: Deutsche Fotothek
Notat fra Workshop 2 – Evaluering, mandag d. 4. oktober 2010, Studenterhuset, Aarhus Universitet. Har tidligere været publiceret på Kandidatens Logbog.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Evalueringskultur og eksperiment". www.HandoutNU.dk. 21. maj 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL> 


mandag den 14. maj 2012

Skriftlighed i samfundsfag

Udarbejdet af Alex Young Pedersen, 2010


Udsnit fra Madonna del Magnificat af Sandro Botticelli, Uffizi, Firenze, Italien, Kilde: Wikimedia CommonsNotat om skriftlighed fra kursus i Samfundsfagsdidaktik, 14–17. september 2010, Trinity, Fredericia. Notet har tidligere været publiceret på en anden af mine blogs Kandidatens logbog.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2010) "Skriftlighed i samfundsfag". www.HandoutNU.dk.  14. maj 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL> 


lørdag den 12. maj 2012

Vygotsky – Mind in Society

"Just as a mould gives shape to a substance, words can shape an activity into a structure"

Vygotsky, L. S. (1978) Mind in Society – The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 28

Et udpluk af den russiske psykolog L. S. Vygotskys teoretiske værker er samlet i denne lille tekstsamling. I kapitlet Tool and Symbol in Child Development redegør Vygotsky for sprogets evne til at skabe struktur og løse problemer. Sproget er bundet til handling og adfærd. Selve sprogets kognitive og kommunikative funktioner danner grundlag for en ny form for aktivitet hos børn som adskiller dem fra dyrene.

I disse tekster finder man det teoretiske grundlag for konstruktivistiske læringsteori. Som Vygotsky selv udtrykker det: "The complex human structure is the product of a developmental process deeply rooted in the links between individual and social history." (ibid. 30)

mandag den 7. maj 2012

Principper for gruppeinddeling i undervisningssituationer

Udarbejdet af Alex Young Pedersen, revideret 2012Notat om principper for gruppeinddeling i undervisningssituationer. Anvendt i forbindelse med praktisk pædagogikum, 3. besøg. Mandag d. 2. maj 2011, AARHUS TECH 

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Principper for gruppeinddeling i undervisningssituationer". www.HandoutNU.dk.  7. maj 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

mandag den 30. april 2012

Udbud og efterspørgsel

Af Alex Young Pedersen, revideret 2012Gennemgang af Frank, Robert H. (2006) Microeconomics and Behavior. 6th Edition. New York: McGraw-Hill, kap. 2

Notat om udbud, efterspørgsel og ligevægt. Udarbejdet ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2008

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Udbud og efterspørgsel". HandoutNU.dk.  30. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

mandag den 23. april 2012

Den utænkelige strukturreform

– Strukturreformen bag usikkerhedens slør


Af Alex Young Pedersen, 2008Gennemgang af Munk Christiansen, Peter og Michael Baggesen Klitgaard (2008). Den utænkelige reform. Odense: Syddansk Universitetsforlag, kap. 9, pp. 211-236

Handout anvendt ved socialrådgiveruddannelsen i fagkursus i samfundsfag og psykologi, 5. semester Efterår 2008. VIA University College Århus.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2008) "Den utænkelige reform – tekstgennemgang". www.HandoutNU.dk. 23. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

fredag den 20. april 2012

Socialpolitik og integration

Af Alex Young Pedersen, revideret 2012Gennemgang af Ejrnæs, Morten. (2004) “Socialpolitikkens virkninger”. I Socialpolitik, Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller (red.), pp. 263-279. København: Hans Reitzels Forlag.

Handout anvendt ved socialrådgiveruddannelsen i Århus – VIA University College

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) “Socialpolitik og integration”. www.HandoutNU.dk. 20. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

onsdag den 18. april 2012

Paretooptimalitet

Af Alex Young Pedersen, revideret 2012Handout om generel ligevægtsanalyse, fuldkommen konkurrence og monopoler.
Anvendt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Paretooptimalitet". www.HandoutNU.dk. 18. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

mandag den 16. april 2012

Miljøpolitiske styrings- og reguleringsmidler

Af Alex Young Pedersen, 2012Et handout om eksternaliteter og forurening som et eksempel herpå. Forskellige miljøpolitiske styrings- og reguleringsredskaber gennemgåes.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Miljøpolitiske styrings- og reguleringsmidler". www.HandoutNU.dk 16. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

fredag den 13. april 2012

100 most important sociological books of the 20th century

By Alex Young Pedersen, 2012

According to ISA – International Sociological Association the top 100 most important and influential books are listed below.

In 1998 at the ISA World Congress of Sociology held in Montreal, Canada the Programme Committee had carried out a survey among its members in order to identify ten most influential books for sociologists. ISA members were asked to list five books published in the twentieth century which were most influential in their work as sociologists. 16% of ISA members (455 out of 2785) participated in the survey. This is the collected results of the survey.


1. Max Weber Economy and Society


The absolute number one according to ISA members. Twenty pro cent ranked it among the top ten books. Key concepts are modern bureaucracy, charismatic authority, modern Capitalism, and goal-rational social action. The overall thesis of this two volume work concerns the de-mystification and rationalization of our world, the famous iron cage thesis.


2. Charles Wright Mills Sociological Imagination

In a normative account Mills describes the need for what he calls the sociological imagination. Without it we are unable to understand the society in which we live. We are also unable to understand ourself and our place and role within society.3. Robert K. Merton Social Theory and Social Structure


In a critique and revision of the sociological functionalist theory of Talcott Parsons Robert K. Merton sought to pave the way for a less abstract set of theories which he termed "theories of the middle range". He tried to construct a paradigm that would act as a guide for fruitful functional analysis.


4. Max Weber The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
In this seminal work Weber argues that the changing of values amongst certain protestant groupings especially Calvinists leads to a certain behavior that can be characterized as capitalist. The values of capitalism can be found in Benjamin Franklins pamphlet Advise to a Young Tradesman according to Weber.


5. Peter L. Berger & Thomas Luckmann The Social Construction of Reality


The social reality is a social construct. Society is a human product but it also has a objective reality in itself. Berger and Luckmann tries to formulate their sociology as a sociology of knowledge. We must try to understand the processes whereby knowledge is created, transferred and ultimately underpins our conception of reality.

The other candidates are:torsdag den 12. april 2012

Protagoras: Subjektivisme og utilitarisme

Af Alex Young Pedersen, revideret 2012Et notat som bygger på kap 2.1 i min specialeafhandlingen 2009 omhandlende den græske sofist Protagoras og en fortolkning af homo mensura-tesen.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Protagoras: Subjektivisme og utilitarisme". www.HandoutNU.dk. 13. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

onsdag den 11. april 2012

Teorier om EU’s integration

Gennemgang af Antje Wiener & Thomas Diaz (1) og Peter Nedergaard (2)


Af Alex Young Pedersen, 2010
Et kort handout med en gennemgang af Antje Wiener & Thomas Diaz's (2004). European Integration Theory, introduction. samt Peter Nedergaard (2001) “Teorier om EU’s integration og opbygning”. I Hvordan fungerer EU? København: Columbus, p. 13-20

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2010) "Teorier om EU's integration". HandoutNU. 11. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

tirsdag den 10. april 2012

Lipset og Rokkan

– Skillelinjeteorien


Af Alex Young Pedersen, revideret 2010Et handout om politiske skillelinjer. Udarbejdet til faget komparativ politik ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2010) "Skillelinjeteorien". www.HandoutNU.dk. 9. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

Steven Lukes

– Magtens ansigter


Af Alex Young Pedersen, revideret 2012Gennemgang af Steven Lukes ved Jens Peter Frølund Thomsen. (2000). Magt og indflydelse. Magtudredningen. Århus: Magtudredningen.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Steven Lukes – Magtens ansigter". www.HandoutNU.dk. 10. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>


Indledning


Magtens ansigter kan antage mange former og ligesom et ansigt kan bedrage, således kan magten også. Magt kommer i mange former. Magtanalyser er interessante fra et demokratisk perspektiv. Demokrati forudsætter principielt og formelt lige magt til alle. En skæv fordeling af magten ville være et tegn på at demokratiet har det dårligt. Eller som Steven Lukes (1974, 33, 55) påpeger at magtudøvelse bør altid ses i relation til en norm om demokratisk deltagelse og et forpligtende ansvar. Følgende gennemgang er inspireret af Steven Lukes’ bog Power – A Radical View (Lukes 1974), samt Jens Peter Frølund Thomsens bog Magt og indflydelse (Thomsen 2000).

søndag den 8. april 2012

Georg Ritzer

– McDonaliseringen af samfundet 


Udarbejdet af Alex Young Pedersen, 2007 
Et handout om Georg Ritzers begreb McDonalisering som har været anvendt til socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Det samfundsvidenskabelige fagområde, VIA University College Aarhus

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2007) "Georg Ritzer – McDonaliseringen af samfundet". www.HandoutNU.dk. 8. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

lørdag den 7. april 2012

Etienne Wenger

Social læringsteori og praksisfællesskaber


Udarbejdet af Alex Young Pedersen, 2010Et handout fra uddannelsen i Almen Pædagogik om Etienne Wengers social læringsteori og praksisfællesskaber.
Pædagogikumuddannelsen, Almen Pædagogik, IFPR – Syddansk Universitet

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2010) "Etienne Wenger. Social læringsteori og praksisfællesskaber". www.HandoutNU.dk. 7. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

fredag den 6. april 2012

Richard Sennett

– Det fleksible menneske


Udarbejdet af Alex Young Pedersen, 2007 
Et handout om Richard Sennett's sociologi og kulturanalyse som har været anvendt til socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

Det samfundsvidenskabelige fagområde, VIA University College Aarhus

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2007) "Richard Sennett – Det fleksible menneske". HandoutNU. 6. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

torsdag den 5. april 2012

Zygmunt Bauman

– Eller om at bære vægten af verden på sine skuldre 


Udarbejdet af Alex Young Pedersen, 2007 Et handout om den Zygmunt Baumans sociologi som har været anvendt til socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

Det samfundsvidenskabelige fagområde, VIA University College Aarhus

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2007) "Zygmunt Bauman – Eller om at bære vægten af verden på sine skuldre". www.HandoutNU. 5. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

onsdag den 4. april 2012

Anthony Giddens

– den diskursive bevidstheds forandringspotentiale

Udarbejdet af Alex Young Pedersen, 2007 Et handout om Anthony Giddens' sociologi som har været anvendt til socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

Det samfundsvidenskabelige fagområde, VIA University College Aarhus

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2007) "Anthony Giddens – den diskursive bevidstheds forandringspotentiale". www.HandoutNU.dk. 4. april 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>