fredag den 22. juni 2012

Medborgerskab og social klasse

Om T. H. Marshalls Medborgerskab og social klasse

Af Alex Young Pedersen, revideret 2012Handouttet tager udgangspunkt i er et længere uddrag af T. H. Marshall’s forelæsning ved The Marshall Lectures i Cambridge 1949. Forelæsningen udkom senere i bogen Class, Citizenship and Social Class fra 1963. Som det fremgår af titlen på det udleverede bilag omhandler tekstuddraget medborgerskabets (citizenship) udvikling i England frem til slutningen af  det nittende århundrede.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Medborgerskab og social klasse". www.HandoutNU.dk. 22. juni 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>

mandag den 4. juni 2012

Interaktive tavler i undervisning

Udarbejdet af Alex Young Pedersen, revideret 2012Foto: Activeducator, Wikimedia Commons
Kursus i Activboard, 19. august 2010, kl. 14:00-16:00, HTX Teknisk Gymnasium Århus Midtby

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Interaktive tavler i undervisning". www.HandoutNU.dk. 4. juni 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>


mandag den 28. maj 2012

Cooperative Learning – Celebrity Interview

Af Alex Young Pedersen, revideret 2012


Foto: Lady Gaga – Über-Celebrity Kilde:http://www.mymusicwallpaper.com

Notat om Cooperative Learning fra Workshop 1 – arbejds- og tilrettelæggelsesformer, 6. september 2010, Studenterhuset, Aarhus Universitet. Notat er tidligere publiceret på min anden blog Kandidatens Logbog.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Cooperative Learning – Celebrity Interview". www.HandoutNU.dk. 28. maj 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL> 


mandag den 21. maj 2012

Evalueringskultur og eksperiment

Udarbejdet af Alex Young Pedersen, revideret 2012

Kilde: Deutsche Fotothek
Notat fra Workshop 2 – Evaluering, mandag d. 4. oktober 2010, Studenterhuset, Aarhus Universitet. Har tidligere været publiceret på Kandidatens Logbog.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Evalueringskultur og eksperiment". www.HandoutNU.dk. 21. maj 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL> 


mandag den 14. maj 2012

Skriftlighed i samfundsfag

Udarbejdet af Alex Young Pedersen, 2010


Udsnit fra Madonna del Magnificat af Sandro Botticelli, Uffizi, Firenze, Italien, Kilde: Wikimedia CommonsNotat om skriftlighed fra kursus i Samfundsfagsdidaktik, 14–17. september 2010, Trinity, Fredericia. Notet har tidligere været publiceret på en anden af mine blogs Kandidatens logbog.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2010) "Skriftlighed i samfundsfag". www.HandoutNU.dk.  14. maj 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL> 


lørdag den 12. maj 2012

Vygotsky – Mind in Society

"Just as a mould gives shape to a substance, words can shape an activity into a structure"

Vygotsky, L. S. (1978) Mind in Society – The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 28

Et udpluk af den russiske psykolog L. S. Vygotskys teoretiske værker er samlet i denne lille tekstsamling. I kapitlet Tool and Symbol in Child Development redegør Vygotsky for sprogets evne til at skabe struktur og løse problemer. Sproget er bundet til handling og adfærd. Selve sprogets kognitive og kommunikative funktioner danner grundlag for en ny form for aktivitet hos børn som adskiller dem fra dyrene.

I disse tekster finder man det teoretiske grundlag for konstruktivistiske læringsteori. Som Vygotsky selv udtrykker det: "The complex human structure is the product of a developmental process deeply rooted in the links between individual and social history." (ibid. 30)

mandag den 7. maj 2012

Principper for gruppeinddeling i undervisningssituationer

Udarbejdet af Alex Young Pedersen, revideret 2012Notat om principper for gruppeinddeling i undervisningssituationer. Anvendt i forbindelse med praktisk pædagogikum, 3. besøg. Mandag d. 2. maj 2011, AARHUS TECH 

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Principper for gruppeinddeling i undervisningssituationer". www.HandoutNU.dk.  7. maj 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>