mandag den 4. juni 2012

Interaktive tavler i undervisning

Udarbejdet af Alex Young Pedersen, revideret 2012Foto: Activeducator, Wikimedia Commons
Kursus i Activboard, 19. august 2010, kl. 14:00-16:00, HTX Teknisk Gymnasium Århus Midtby

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Interaktive tavler i undervisning". www.HandoutNU.dk. 4. juni 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL>
Min kritiske og skeptiske forforståelse kan nedkoges til følgende:

 1. ActivBoard er en avanceret projektor, men principielt set stadig en projektor, med de begrænsede anvendelsesmuligheder den har.
 2. Brugen af ActivBoard i undervisning er et pædagogisk tilbageskridt i forhold til ønsket om at bevæge sig bort fra tavleundervisning.
 3. Den binder undervisningen til en bestemt lokaleindretning og lokalitet, med mindre fleksibilitet til følge.
 4. Den fungerer IT-mæssigt på lukkede platforme og egne fil-formater, som hæmmer videndeling. Målet må være open-source.
 5. Man kan risikere at være afhængig af ekstern support til vedligeholdelse og fejlfinding af systemet. Lidt ligesom kopimaskinernes forretningsmodel.
 6. Systemet er selvreferentiel og ikke tilstrækkelig åben for integration af elever, eksterne ressourcer, internettet osv. uden en omformattering til deres format. Her anvendes flipchart-formatet. Dog betyder integration af html-kode en væsentlig forbedring i denne henseende.
 7. Tungt system som generer store og datatunge filer som ikke passer til internetoverførsel eller de nye bærebare medier.
 8. Kan ikke vedgå sine ressourcer uden at have programmet. Man er derfor afhængig af en computer med programmet installeret.

Nedenfor ser du en liste over fordele og ulemper ved brugen af ActivBoard som jeg mener man kan pege på.

Fordele


 • Gem tavler (holde styr på undervisningsplan og overblik over tilrettelæggelse)
 • Flere tavler (mulighed for at se tavler, som ellers ville være blevet visket ud)
 • Eksporter til pdf (mulighed for at dele noter i et kendt, men forholdsvis lukket format)
 • Konvertering af håndskrift
 • Arbejde med modeller (kræver dog oftest konvertering til – eller forberedelse i systemet)
 • Billedanalyse (God til billedanalyse)
 • Økonomiske modeller (God til analyse af modeller i økonomi)
 • Pdf-integration
 • Screendump/foto af video
 • Mange mediefil-formater understøttet (forholdsvis god integration af video – kræver dog download af eks. YouTube-klip for at være fuldt integreret)


Ulemper


 • Ikke til formler (Understøtter ikke direkte LaTex eller MathType)
 • Lukket format (eget format, men med mulighed for eksportfunktion, hvilket medfører dobbelt fil-håndtering m.a.o. dubletter på din harddisk samt forskellige betegnelser eks. “version 1”, “nyversion” etc.)
 • Umiddelbart opvejer fordelene mere end rigeligt ulemperne i denne personlige og uvidenskabelige cost-benefit-analyse, men mange af mine skeptiske forforståelser (læs: fordomme) mangler stadig at blive gjort til skamme.

Man bør nok gennemtænke og gennemprøve systemet inden man foretager massive investeringer i at bringe ActivBoard ud i alle klasselokalerne. ActivBoard passer jo i for sig bedst til den klassiske docerende lærerolle forsynet med interaktive virkemidler. En lærerrolle vi på sin hvis forsøger at bevæge os væk fra.

Antikvitet?


Måske er ActivBoard allerede antikveret når iPads og Androids indtager undervisningsinstitutionerne med hele verdenslitteraturen i e-bogsformat, touch-følsomme molekylemodeller i 3-D og amerikanske Ivy-League-forelæsninger i videopodcast on-demand.

Flow og kridttiden.


Der er ofte tale om et bestemt flow når undervisningslektioner foregår optimalt (jf. Csikszentmihalyi og Gardner). Dette flow er skrøbeligt og kan nemt forpurres. En vigtig pointe er her at interaktive tavler er langsomme. De kæmper mod en oldgammel teknologi – kridt-til-tavle, som er den hastighedsmæssigt og anvendelsesorienteret overlegen. Den tid det tager at starte softwaren op, tænde tavlen og evt. kalibrere er simpelthen utålelig lang.

Note:


ActivBoard er registreret trademark for http://www.prometheanworld.com/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar