mandag den 28. maj 2012

Cooperative Learning – Celebrity Interview

Af Alex Young Pedersen, revideret 2012


Foto: Lady Gaga – Über-Celebrity Kilde:http://www.mymusicwallpaper.com

Notat om Cooperative Learning fra Workshop 1 – arbejds- og tilrettelæggelsesformer, 6. september 2010, Studenterhuset, Aarhus Universitet. Notat er tidligere publiceret på min anden blog Kandidatens Logbog.

CITATION:
Pedersen, Alex Young (2012) "Cooperative Learning – Celebrity Interview". www.HandoutNU.dk. 28. maj 2012. Sidst besøgt: <dags dato>. <URL> 


Om Cooperative Learning

Cooperative Learning omhandler metoder til at skabe nye læringsrum, former for elevinddragelse og elevaktiverende sekvenser. Den simple antagelse er at flere hoveder tænker bedre end et hoved. Som eksperiment og som undervisningsdifferentierende elementer i tilrettelæggelsen af de enkelte forløb eller timer kan man prøve at indlægge/indtænke følgende sekvens kaldet Celebrity-interviewet.

Celebrity-interviewet


Instruktion:


Forstil dig at eksperten på det område I lige er igang med at behandle kigger forbi. Hvad ville du spørge ham/hende om? Giv to minutter til eleverne til skriftligt at formulere et eller to spørgsmål de ville stille eksperten.

Materialer:

Til dette skal du bruge:

  • Ur med sekundviser eller virtuel stopur
  • En terning eller virtuel terning.

Forløb:

  1. Opdel klassen i grupper af max. 6 personer.
  2. Giv dem instruktionen og sæt stopuret igang.
  3. Når tiden er gået gives hver elev i hver grupper et nummer fra 1 til 6
  4. Slå med en terning for at afgøre hvem af eleverne i de enkelte grupper der er eksperten.
  5. Eksperten rejser sig op
  6. De andre elever i gruppen stiller på tur spørgsmål til eksperten, som skal give korte svar (ca. 3-4 min.)
  7. Hvis de går i stå, skal de tage næste spørgsmål

Evaluering/overvejelser:


Eleverne tvinges til metakognition over sammenhængen mellem kollektive læringsmuligheder og egen læring. (Eks. hvis en uforberedt elev udvælges til “eksperten”)

Det chance/risikobetonede element i terningekast er et incitament til at være forberedt mht. en eventuel lektie. Det sætter fokus på ansvar for egen læring og bidrager til social ansvarlighed. Den voksenpædagogiske teoretiker Danny Wildemeersch definerer social læring som

“de kombinerede lærings- og problemløsningsaktiviteter der finder sted inden for deltager-forankrede systemer som grupper, sociale netværk, bevægelser og kollektiver, der fungerer inden for sammenhænge i det virkelige liv, og på den måde aktualiserer spørgsmål, der vedrører social ansvarlighed.” (Wildemeersch 1999, 39; citeret fra Illeris 2001, 106)

Kan anvendes til at undersøge og forbedre den nærmeste udviklingszone (eks. hvilket vidensniveau, hvilket refleksions- og abstraktionsniveau er forventeligt)

Spørgsmål og svar kan give anledning til nye spørgsmål og svarmuligheder som ideelt set kan skærpe deres faglige interesse og nysgerrighed.

Eksempel på konkret anvendelse:


Anvendt i Samfundsfag B som indledning til et kort forløb om modernitetsanalyse. Dette forløb var egentlig tænkt deduktivt som et meget forelæsningsagtig gennemgang af modernitetsanalyser hos Anthony Giddens og Hans-Jørgen Schanz. Indledningsvist havde de læst korte uddrag af Modernitet og selvidentitet (Giddens) samt Modernitet og kapitalisme (Schanz).

Den indledende anvendelse af Celebrity-Interview virkede i denne henseende fint, da det højnede niveauet for deres faglige forforståelse gennem gensidig refleksion over det pågældende emne. Altså en god forberedelse til fagligt “tungt” stof.

Celebrity-interviewet betegnes også som en “icebreaker” i forhold til fagligt stof, som eleverne på forhånd tror eller mener er for svært.

Anvendt litteratur


  • Illeris, Knud (2001) Læring - aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag

Ingen kommentarer:

Send en kommentar